Ajankohtaista

Toimintamme poikkeustilanteessa

24.4.2020

Koronaepidemiasta johtuvista poikkeusoloista huolimatta toimintamme jatkuu normaalina – huomioiden epidemiasta aiheutuvat erityisjärjestelyt. Ensisijainen tavoitteemme on pyrkiä suojaamaan asiakkaitamme ja henkilökuntaamme mahdollisilta tartuntariskeiltä. Noudatamme viranomaisten antamia ohjeita ja olemme tehneet tarkennuksia työtapoihimme, jotta toimintamme olisi turvallista kaikkien osapuolien kannalta.

Huoneistojen sisällä suoritettavat huoltotyöt:

Rajoitustoimien voimassaolon aikana suoritamme huoneistojen sisällä suoritettavat huoltotyöt vain kiireellisten ja välttämättömien töiden osalta. Mikäli huoltohenkilömme asioi karanteenissa olevan tai riskiryhmään kuuluvan asukkaan kodissa, käytämme viranomaisten suosittelemia suojavarusteita ja toimintatapoja. Kiireettömät työt pyritään siirtämään suoritettavaksi myöhempään ajankohtaan.

Kiinteistöjen yhteistiloissa ja piha-alueilla suoritettavat työt:

Ulkotiloissa ja kiinteistöjen yhteistiloissa, kuten tekniset tilat, tehtäviin työsuorituksiin rajoitukset ja suositukset eivät pääasiassa vaikuta muutoin, kuin huoltohenkilöiden keskinäisen tartuntariskin näkökulmasta. Suoritamme kevään aikana huoltokohteissamme sopimusten mukaisia töitä, mutta suoritusten ajankohdassa voi ilmetä poikkeamia. Henkilökuntamme on ohjeistettu huomioimaan turvallisuustoimenpiteet myös ulkona suoritettavien töiden yhteydessä.

Huoltosopimusten mukaiset työt:

Sopimuksemme mukaisessa kiinteistöhuolto- ja/tai siivouspalvelussa saattaa ilmetä poikkeamia koronaepidemiasta johtuen. Palvelutuotannossa priorisoimme siivouspalvelussa kosketuspintojen puhdistamisen ja kiinteistöhuoltotoiminnassa ihmisille ja omaisuudelle vaaraa aiheuttavat työt. Kirjaamme poikkeamat palvelusopimuksen mukaisista suorituksista ja sekä tiedotamme tilanteen kehittymisestä. Pyrimme varmistamaan toimintamme sujumisen mahdollisimman hyvin poikkeusoloista huolimatta.

Asiakaspalvelu:

Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa normaalisti puhelimitse tai sähköpostilla. Toimistomme on suljettuna vierailijoilta toistaiseksi.