Tietosuojaseloste

Antaessaan näillä lomakkeilla kysytyt tiedot huoltoliikkeelle, tietojenluovuttaja antaa tietosuoja-asetuksen mukaisen hyväksyntänsä, että mainitut tiedot tallennetaan huoltoliikkeen asiakas- ja asukasrekisteriin, ja tietoja käytetään mainittua rekisteriä koskevan Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojenluovuttaja hyväksyy lisäksi, että mainitut tiedot mahdollisesti välitetään taloyhtiön/ kiinteistönomistajan ylläpitämään asukasrekisteriin, joiden tietoja käsitellään taloyhtiön/ kiinteistönomistajan toimesta ja jota koskevat em. tahojen tietosuojaseloste ja tietosuojaperiaatteet. Lisätiedot taloyhtiöltä/ kiinteistönomistajalta. Tämän toimenpiteen osalta huoltoyhtiö on ainoastaan tietojen käsittelijä ja tietojen luovuttaja antaa huoltoyhtiölle em. edelleen luovutukseen suostumuksensa.